3 tegn på at bitcoin-prisen er en potensiell bunn

Sidst opdateret: 26 juli 2022

Bitcoin-kursen har tatt en prisgevinst på rundt 25 prosent siden den nådde den lokale bunnen på 17.500 dollar 18. juni. Den oppgangen kom etter en 75-prosent korreksjon fra all-time high på 69.000 dollar i november 2021.

Noen få indikatorer tyder på at det er lite eller intet potensial for bitcoin å falle ytterligere på dette tidspunktet.

The Weekly RSI

Det første tegnet på at bitcoin har nådd en makrobunn kommer fra den ukentlige Relative Strength Index (RSI). RSI ble “oversolgt” etter å ha falt under 30 i løpet av uken 13. juni.

Dette brakte RSI inn i denne regionen når det gjelder poengsum for første gang siden desember 2018. Interessant nok nådde bitcoin bear-markedet også bunnen i den måneden for å stige 340 prosent til $14 000 i de påfølgende seks månedene.

Bitcoin NUPL hopper over null

Et annet tegn på bunnen kommer fra indikatoren for netto urealisert fortjeneste og tap (NUPL). Denne indikatoren måler forskjellen mellom markedsverdien og den realiserte verdien, representert som et forhold.

Hvis NUPL gir en poengsum på over null, går investorene med fortjeneste. Jo høyere tall, jo flere investorer er i pluss.

21. juli klatret bitcoin NUPL over null, på et tidspunkt da prisen hang rundt 22 000 dollar. Historisk sett har en slik “flipp” forårsaket enorme priseksplosjoner.

Lønnsomhet for gruvearbeidere

Det tredje signalet om at vi har nådd bunnen kommer fra Puell Multiple. Denne indikatoren måler lønnsomheten til gruvearbeidere og dens innvirkning på bitcoin-prisen.

Indikatoren gjør dette ved å dele forholdet mellom daglige inntekter for gruvearbeidere med det årlige gjennomsnittet av den samme statistikken.

En sterk Puell Multiple-score betyr at gruvearbeidere er relativt lønnsomme sammenlignet med det årlige gjennomsnittet. Jo høyere Puell Multiple, jo nærmere er vi toppen av markedet og omvendt.

I skrivende stund er vi på lignende nivåer som vi så under krasj i mars 2020 og bunnene i 2015 og 2018.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!