Bitcoin hashrate forbi ekstraordinær milepæl, nettverket fortsetter å vokse

Sidst opdateret: 26 januar 2023

Bitcoin-prisen er på en mindre oppblomstring i 2023, volatiliteten er tilbake og aktiviteten på nettverket er også på vei oppover. Med disse økningene vender også optimismen fra de urolige gruvearbeiderne tilbake, ettersom hashraten hoppet mot en ny all-time high den 26. januar, ifølge MiningPoolStats.

Ny all-time high

Vi må nok vente en stund på prisen, men hashraten nådde dermed allerede 26. januar et nytt all-time high på 300 exahash per sekund (EH/s). Hashraten er mengden datakraft som finnes i nettverket. I skrivende stund er det 321 EH/s.

Én eksahash tilsvarer én trillion hash. Så per sekund produserer gruvearbeiderne til sammen 321 000 000 000 000 000 000 000 000 hashes per sekund. Dette gir deg allerede en ide om datakraften i nettverket for øyeblikket, som virkelig er gigantisk.

Til tross for at det kun er et estimat, siden det er umulig å bestemme hashraten nøyaktig, har bitcoin aldri gått forbi 300 EH/s per sekund. Målerne fra BTC.com og Blockchain.com gir forresten en litt annen avlesning, begge er fortsatt under 300 EH/s.

Virkelig for gruvearbeidere

Det er hyggelig å se at hashraten er på vei opp igjen, for det betyr at Bitcoins nettverk er sunnere. På den annen side legger dette press på gruvearbeidere igjen, ettersom de tjener mindre bitcoin med det eksisterende utstyret. I så måte vil det være et tveegget sverd for dem.

Hvor hashratet kommer fra er vanskelig å si. Det kan for eksempel være energiselskaper som bruker overskuddsenergien sin til å utvinne bitcoin. At tradisjonelle bitcoin-gruvearbeidere sliter, fremgår av CoinLupins analyse, som advarer om at gruvearbeidere fortsatt selger reservene sine.

“Nå som de er mer lønnsomme for første gang på lenge og kostnadene ved gruvedrift er lavere enn bitcoin-prisen […] benytter de anledningen til å sikre seg litt penger,” sa CoinLupin i et blogginnlegg.

Author
  • Gabriele Spapperi

    Gabriele Spapperi is a veteran cryptocurrency investor and blockchain technology specialist. He became fascinated with Bitcoin and distributed ledgers while studying computer science at MIT in 2011.

    Since 2013, Gabriele has actively traded major cryptocurrencies and identified early-stage projects to invest in. He contributes articles to leading fintech publications sharing his insights on blockchain technology, crypto markets, and trading strategies.

    With over a decade of experience in the crypto space, Gabriele provides reliable insights and analysis on the latest developments in digital assets and blockchain platforms. When he's not analyzing crypto markets, Gabriele enjoys travel, golf, and fine wine. He currently resides in Austin, Texas.

error: Alert: Content is protected !!