Europa vil ha supervakthund for krypto

Sidst opdateret: 16 august 2022

Den europeiske union ønsker å opprette en ny myndighet som skal føre tilsyn med kryptoselskaper, melder The Block. Målet er å bekjempe hvitvasking av penger via krypto. De fleste medlemsland vil omfavne planen om å opprette en Anti-Money Laundering Authority (AMLA).

En ny regulator er en del av en bred pakke for å få grep om denne nye aktivaklassen. Det startet med AMLD5-direktivet, som de fleste medlemsland har implementert siden 2020. Brukere må nå identifisere seg for å kjøpe bitcoin. Innen 2024 bør reguleringen Markets in Crypto Assets (MiCA) være implementert.

MiCA beskriver blant annet reglene som utstedere av stablecoins skal forholde seg til. Så er det Transfer of Funds Regulation, som har som mål å spore alle transaksjoner inkludert bitcoin sendt til proprietære lommebøker.

I juli ga European Commission ut AMLD6, etterfølgeren til AMLD5. Den nye supervaktbikkja er en direkte konsekvens av å få et enda hardere grep om hvitvaskingsproblematikken. AMLA vil behandle “risikofylte kryptoselskaper” som finansinstitusjoner, som en bank eller et forsikringsselskap.

Dette betyr blant annet direkte tilsyn med kryptoselskaper uten innblanding fra den nasjonale regulatoren. Det ville vært et brudd i den europeiske trenden. For med de tidligere AMLD-direktivene (2015 og 2018) overlot Europa mer plass og frihet til medlemslandene.

Det betyr også arbeid for medlemslandene selv. Så snart et medlemsland ikke overholder reglene eller tilsynet er for slappt, kan AMLA ta dem til oppgaven. I verste fall kan en reise til EU-domstolen følge, sier advokat Tomasz Krawczyk, som har snakket med The Block.

Når supervakthunden trer i kraft er ukjent. Først må Europa få sortert MiCA-forordningen.

Author
  • Gabriele Spapperi

    Gabriele Spapperi is a veteran cryptocurrency investor and blockchain technology specialist. He became fascinated with Bitcoin and distributed ledgers while studying computer science at MIT in 2011.

    Since 2013, Gabriele has actively traded major cryptocurrencies and identified early-stage projects to invest in. He contributes articles to leading fintech publications sharing his insights on blockchain technology, crypto markets, and trading strategies.

    With over a decade of experience in the crypto space, Gabriele provides reliable insights and analysis on the latest developments in digital assets and blockchain platforms. When he's not analyzing crypto markets, Gabriele enjoys travel, golf, and fine wine. He currently resides in Austin, Texas.

error: Alert: Content is protected !!