Varsler: offentlige etater fraråder banker å samarbeide med kryptoindustrien

Sidst opdateret: 18 august 2022

En anonym varsler har avslørt at US Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) fraråder banker å gjøre forretninger med legitime kryptoselskaper. Politiker Pat Toomey gjorde dette kjent i et brev til styrelederen for FDIC.

Upassende handling mot kryptovaluta

Toomey mistenker at FDIC “kan ta upassende tiltak for å motvirke banker fra å gjøre forretninger med legitime kryptovaluta-relaterte selskaper.”

Senator Pat Toomey er medlem av Senatskomiteen for bankvirksomhet i USA. Federal Deposit Insurance Corporation er ett av to byråer som gir innskuddsforsikring til sparere i amerikanske banker, den andre er National Credit Union Administration, som regulerer og forsikrer kredittforeninger.

Hovedkontoret ber regionale kontorer gjøre kryptoindustrien vanskelig

Brevet beskriver anklager fra varslere. Det står:

“Ansatte ved FDICs hovedkvarter i Washington, D.C. oppfordrer FDICs regionale kontorer til å sende brev til flere banker som ber dem om å avstå fra å utvide forholdet til kryptorelaterte selskaper, uten å gi noe juridisk grunnlag for å sende slike brev.”

Senker statusen til kryptolåneselskaper

I tillegg skrev Toomey at det var rapporter om at ansatte i FDIC-hovedkvarteret tok skrittet med å kontakte ansatte på et regionalt kontor for å oppfordre dem til å senke statusen til et lån til et krypto-relatert selskap:

“FDIC regionale kontoransatte tolket angivelig FDIC-hovedkvarterets involvering i denne saken som et forsøk på å endre måten lån til kryptorelaterte virksomheter generelt klassifiseres på og for å fraråde banker å gi slike lån i fremtiden.”

Ut fra Toomeys brev ble de påståtte brevene fra FDIC sendt rundt 6. juni. Toomey har spurt Martin Gruenberg, styreleder i FDIC, for å bekrefte eller avkrefte de påståtte aktivitetene innen slutten av måneden. Han vil også vite hva FDICs juridiske avdeling mener om de påståtte aktivitetene.

FDIC trakk tidligere hendene fra kryptovaluta

Hvis dette er sant, så er det galskap av FDIC å spørre om dette til bankene uansett. American Federal Deposit Insurance Corporation presiserte i en uttalelse i slutten av juli at den kun beskytter forsikrede bankkunder i tilfelle en bank går konkurs. Med vekt på bank, fordi de sier at kunder til kryptoselskaper (som går konkurs) ikke er dekket av forsikring og dermed FDICs ansvar.

FDIC er forresten under politisk press fra senator Elizabeth Warren for å “beskytte forbrukere mot farene ved kryptovaluta”.

Banker må slutte å lagre krypto

4. august skrev Bloomberg at Warren, som i likhet med Toomey sitter i Senatets bankkomité, oppfordrer komitémedlemmer og senatorer til å signere et brev til kontoret til valutakontrolløren.

I dette brevet ber de bankene slutte å tilby tjenester som kryptodepot. Warren mener at regulatorer for tiden ønsker å gjøre det lettere for Wall Street å komme inn på kryptomarkedet og «sette banksystemet i fare.

OCC må fungere med FDIC for alternativ kryptotilnærming

Brevet oppfordrer OCC til å samarbeide med Federal Reserve og FDIC for å utvikle en alternativ kryptovaluta-tilnærming som tilstrekkelig beskytter forbrukere og fremmer “sikkerheten og soliditeten til banksystemet.”

“Vi er bekymret for at OCC ikke har tatt ordentlig tak i manglene ved de tidligere tolkningsbrevene og risikoene forbundet med kryptorelaterte bankaktiviteter, som har blitt mer alvorlige de siste månedene.”

Author
  • Florian Feidenfelder

    Florian Feidenfelder is a seasoned cryptocurrency trader and technical analyst with over 10 years of hands-on experience analyzing and investing in digital asset markets. After obtaining his bachelor's degree in Finance from the London School of Economics, he worked for major investment banks like JP Morgan, helping build trading systems and risk models for blockchain assets.

    Florian later founded Crypto Insights, a leading research firm providing actionable intelligence on crypto investments to hedge funds and family offices worldwide. He is the author of the bestseller "Mastering Bitcoin Trading" and has been featured in prominent publications like the Wall Street Journal, Bloomberg, and Barron's for his insights on blockchain technologies.

    With extensive knowledge spanning the early days of Bitcoin to today's explosive DeFi landscape, Florian lends his real-world expertise to guide both new entrants and seasoned professionals in capitalizing on the wealth-creating potential of crypto trading while effectively managing its inherent volatility risks.

error: Alert: Content is protected !!