China Introduceert Strengere Regels voor Training van Generatieve AI-modellen

Laatst bijgewerkt: 13 oktober 2023

China heeft onlangs revolutionaire veiligheidsrichtlijnen onthuld die van toepassing zijn op bedrijven die generatieve kunstmatige intelligentie (AI) diensten aanbieden. Deze regelgeving bevat strikte beperkingen met betrekking tot de bronnen van gegevens die worden gebruikt voor het trainen van AI-modellen.

Onthulling van de Voorgestelde Voorschriften

Op woensdag 11 oktober werden de voorgestelde voorschriften onthuld door het National Information Security Standardization Committee. Dit comité bestaat uit vertegenwoordigers van belangrijke entiteiten, waaronder de Cyberspace Administration of China (CAC), het ministerie van Industrie en Informatietechnologie, en relevante wetshandhavingsinstanties.

Deze regelgeving komt op een moment dat generatieve kunstmatige intelligentie steeds meer in staat is om complexe taken uit te voeren door historische gegevens te analyseren en nieuwe inhoud te genereren op basis van trainingsgegevens.

Veiligheidsevaluatie aanbevolen

De commissie beveelt aan om een veiligheidsevaluatie uit te voeren op de inhoud die wordt gebruikt voor de training van publiek toegankelijke generatieve AI-modellen. Inhoud die meer dan “5% aan onwettige en schadelijke informatie” bevat, zal op een zwarte lijst worden geplaatst. Deze categorie omvat informatie waarin terrorisme, geweld, ondermijning van het socialistische systeem, schade aan de nationale reputatie en handelingen die de nationale samenhang en maatschappelijke stabiliteit bedreigen, worden bevorderd.

Daarnaast benadrukken de ontwerpverordeningen dat gegevens die onderworpen zijn aan censuur op het Chinese internet niet mogen dienen als trainingsmateriaal voor deze modellen.

Toestemming en Intellectueel Eigendom

De recent onthulde concept-beveiligingsbepalingen leggen organisaties die betrokken zijn bij het trainen van deze AI-modellen de verplichting op om expliciete toestemming te verkrijgen van personen wiens persoonlijke gegevens, waaronder biometrische informatie, worden gebruikt voor de training. Bovendien bevatten de richtlijnen uitgebreide instructies over het voorkomen van inbreuken op intellectueel eigendom.

Minder Belastend dan Eerdere Voorstellen

In juli publiceerde de toezichthouder op het gebied van cyberspace een reeks richtlijnen voor deze diensten, die aanzienlijk minder belastend waren in vergelijking met de oorspronkelijke maatregelen die in het april-voorstel waren voorgesteld.

De recentelijk onthulde beveiligingsbepalingen weerspiegelen de voortdurende inspanning om de regelgevende kaders voor generatieve AI-technologie in China te verfijnen.

China’s Ambitie in de Wereld van AI

China beschouwt AI als een terrein waarop het de concurrentie wil aangaan met de Verenigde Staten en streeft naar de ambitie om tegen 2030 wereldleider te worden op dit gebied.

China heeft vastberaden de ambitie om tegen 2030 wereldleider te worden op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Deze strategische visie van China kan interessante investeringskansen bieden voor beleggers die willen profiteren van de groeiende AI-sector. Om de mogelijkheden te verkennen, kunnen beleggers overwegen om te investeren via toonaangevende handelsplatforms zoals Crypto Trader en Crypto Legacy, waar ze toegang hebben tot een breed scala aan financiële instrumenten, waaronder technologieaandelen en ETF’s die gerelateerd zijn aan de AI-industrie.

Author
  • Gerwin Ossel

    Gerwin is een schrijver in de crypto niche op verschillende gereputeerde websites. Hij houdt ervan om complexe onderwerpen met betrekking tot fin-tech, aandelenmarkt en accountancy te ontleden zodat ze gelezen kunnen worden door een breder publiek.

error: Alert: Content is protected !!