Derivatenhandel vormt een groeiende bedreiging voor Bitcoin, waarschuwt analist Willy Woo

Laatst bijgewerkt: 25 september 2023

Cryptocurrency-analist Willy Woo heeft onlangs gewaarschuwd voor een aanzienlijke bedreiging voor de groei van Bitcoin, namelijk de opkomst van “papieren Bitcoin.” In een recente analyse heeft Woo de verhouding tussen het aantal verhandelde papieren Bitcoins en het aantal echte Bitcoins onder de loep genomen, en de bevindingen zijn verontrustend.

Papieren Bitcoin versus Echte Bitcoin

Willy Woo definieert “papieren Bitcoin” als digitale munten die in werkelijkheid niet bestaan maar wel actief worden verhandeld op de derivatenmarkt alsof ze echt zijn. Deze opkomst van Bitcoin-derivaten heeft volgens hem de liquiditeit op de markt verminderd, wat op zijn beurt de mogelijkheid vergroot om de prijs van Bitcoin te manipuleren. Dit fenomeen heeft geleid tot zwakkere prijsrally’s voor Bitcoin, volgens de analyse van de ervaren expert.

De Dominantie van Amerikaanse Dollars

Een cruciaal aspect van Woo’s analyse is dat Amerikaanse dollars in veel grotere mate beschikbaar zijn voor investeerders dan de daadwerkelijke Bitcoin. De derivatenmarkt biedt grote spelers de kans om hun kapitaal te gebruiken om niet-organische verkoopdruk op Bitcoin te creëren. Dit schept de mogelijkheid voor investeerders om Bitcoin te verkopen die ze eigenlijk niet bezitten, zolang ze maar voldoende Amerikaanse dollars ter beschikking hebben.

De Geschiedenis van Futuresmarkten

Willy Woo haalt de geschiedenis aan als bewijs voor zijn standpunt. Hij wijst erop dat exponentiële bullmarkten in het verleden vaak tot een abrupt einde kwamen nadat futuresmarkten online waren gegaan. Deze futuresmarkten maken het mogelijk om te speculeren op de toekomstige prijs van Bitcoin zonder daadwerkelijk de digitale valuta te bezitten, wat volgens Woo een negatieve impact heeft gehad op de prijsstabiliteit en de marktintegriteit.

De Rol van Derivaten versus Spotmarkt

Een cruciaal onderdeel van Willy Woo’s betoog is het verschil tussen derivatenhandel en de spotmarkt. Hij benadrukt dat de volumes op de derivatenmarkt aanzienlijk groter zijn dan die op de spotmarkt, wat aangeeft dat papieren Bitcoin de echte Bitcoin ver overtreffen in termen van handelsvolume. Dit brengt de spotmarkt in een ondergeschikte positie, wat volgens Woo niet wenselijk is voor de gezondheid van de Bitcoin-markt.

Terugkeer van de Spotmarkt

Woo stelt dat het van vitaal belang is dat de spotmarkt weer groeit en dominant wordt. Een mogelijke oplossing hiervoor zou de introductie van een Spot Bitcoin ETF kunnen zijn, wat grote partijen zoals BlackRock zou dwingen aanzienlijke hoeveelheden Bitcoin op de spotmarkt aan te schaffen. Dit zou de liquiditeit van de spotmarkt stimuleren en de marktintegriteit verbeteren.

Hobbels op de Weg: De SEC

Om deze verschuiving naar een sterkere spotmarkt te bewerkstelligen, is echter goedkeuring nodig van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Helaas heeft de SEC al jaren de komst van een Spot Bitcoin ETF tegengehouden, wat de uitdagingen benadrukt die Bitcoin moet overwinnen om de groei van papieren Bitcoin en derivatenhandel onder controle te houden.

Willy Woo’s waarschuwing is een herinnering aan de voortdurende evolutie van de cryptocurrency-markt en de uitdagingen waarmee Bitcoin wordt geconfronteerd terwijl het blijft groeien en zich ontwikkelen in een wereld van financiële innovatie. De strijd tussen papieren Bitcoin en de echte digitale valuta zal ongetwijfeld een belangrijk gespreksonderwerp blijven in de komende jaren.

Deze waarschuwing van Willy Woo onderstreept de cruciale rol van strategische beslissingen bij het beheren van uw cryptocurrency-portefeuille. Bij platforms zoals Italian Formula en Bitcoin Superstar, die toegang bieden tot een breed scala aan cryptocurrencies, kunt u de impact van derivaten op de markt volgen en weloverwogen investeringskeuzes maken. In de complexe wereld van digitale valuta’s is het essentieel om goed geïnformeerd te zijn en gebruik te maken van platforms die u de tools en informatie verschaffen die u nodig heeft om succesvol te investeren.

Author
  • Daniele Feijen

    Daniele Feijen komt uit Amsterdam en heeft een grote interesse in aandelen en crypto, en manieren om online passief inkomen te verdienen om financiële vrijheid te bereiken.

error: Alert: Content is protected !!