Ken je vijand

Laatst bijgewerkt op: 19 juni 2024

Hier is een beleggende tegenstander waar elke indexfonds- of ETF-eigenaar zich bewust van moet zijn. Passieve fondsen creëren kansen voor anderen wanneer hun onderliggende indices opnieuw in evenwicht worden gebracht, vertelt Jerome Nunan, klantportfoliomanager bij Aviva, aan Paul Amery, redacteur van IndexUniverse.eu.

IU.eu: Jerome, jij beheert het Index Opportunities-fonds van Aviva. Hoe werkt het fonds?

Nunan: Het fonds bestaat om te profiteren van een marktinefficiëntie die hardnekkig lijkt te zijn. Wij streven ernaar te profiteren van de gedwongen verkoop- en koopactiviteiten bij passieve fondsen die optreden als gevolg van de regelmatige herbalancering van aandelenindices.

Interessant is dat hoewel hedgefondsen en handelsbanken van investeringsbanken tussen 2003 en 2007 veel kapitaal besteedden aan het uitbuiten van dergelijke anomalieën, ze nog steeds niet werden weggearbitreerd. Wij schrijven dit toe aan het enorme gewicht aan geld dat in passief beheerde fondsen gaat, of het nu gaat om ETF's of andere strategieën voor het volgen van indexen.

En nu veel van die hedgefondsen en proptraders de markt hebben verlaten, hebben we eigenlijk het gevoel dat er meer kansen zijn dan voorheen, hoewel de markten ook volatieler zijn geworden.

Hier zijn de beste Bitcoin-bots

IU.eu: Wat is een typische transactie voor het fonds?

Nunan: Meestal nemen we een positie in, zowel long als short, vóór de datum van aankondiging van een herbalancering van de index, of op de aankondigingsdag zelf. Vervolgens sluiten we de transactie doorgaans af in de aanloop naar de effectieve herbalanceringsdatum.

We maken onze eigen modellen om te bepalen welke effecten zich kunnen aansluiten bij of uitgesloten kunnen worden van een index. Omdat we zelf £13 miljard aan indexfondsen beheren, zijn we ons bewust van een aantal marktinefficiënties en begrijpen we hoe de opname en uitsluiting van indexen wordt bepaald.

IU.eu: Bewegen de aandelenkoersen veel tussen de aankondigingsdatum van een indexherbalancering en de effectieve datum van herbalancering? Zo ja, is dit dan niet verrassend? Moeten de prijzen niet onmiddellijk worden aangepast nadat een aankondiging van een herbalancering is gedaan?

Nunan: Ja, de grootste kansen om ‘alfa’ te genereren doen zich voor tussen de aankondigingsdatum en de datum van effectieve herbalancering. De reden hiervoor is dat als passieve fondsbeheerders vóór de ingangsdatum handelen, zij het risico lopen op tracking error. Dus ook al is het vanuit prijsperspectief vaak beter om de aandelen die in een index zijn opgenomen eerder dan later te kopen, toch hebben indexfondsbeheerders geen prikkel om dat te doen. Hetzelfde geldt omgekeerd voor verwijderingen.

Meestal handelen indexfondsbeheerders uiteindelijk in de aandelen die worden toegevoegd of verwijderd tegen de slotkoers op de laatste handelsdag vóór de ingangsdatum. In de praktijk betekent dit dat veruit de grootste alfakans voor andere beleggers zich voordoet in de laatste 24 tot 48 uur vóór de ingangsdatum, wanneer de volatiliteit doorgaans het grootst is.

IU.eu: Als indexfondsen dergelijke mogelijkheden bieden om geld te verdienen voor andere beleggers, betekent dat dan dat ze van nature inefficiënt zijn of zelfs een slecht beleggingsidee zijn?

Nunan: Dat zou ik niet zeggen. Mensen kopen om allerlei redenen indexfondsen en het passieve versus actieve debat is al jaren aan de gang. Passieve beleggingsvehikels geven mensen een zekere blootstelling aan de markt, die gemakkelijk te begrijpen is. Echter, inherent aan deze fondsen is er een inefficiëntie die voortkomt uit de manier waarop passieve fondsen worden beheerd, en met name uit de focus die hun beheerders hebben op het minimaliseren van de tracking error.

IU.eu: Op welke indices concentreert u zich?

Nunan: Bij de lancering van het fonds hebben we ons bewust niet beperkt in de keuze van de indices. Er liggen momenteel bijvoorbeeld veel kansen in de opkomende markten. Wij laten ons leiden door de markt en kijken waar mogelijkheden ontstaan ​​om geld te verdienen.

IU.eu: Als het om herbalanceren gaat, kunt u dan gemakkelijker van sommige indices profiteren dan van andere?

Nunan: Ja, zeker. Als voorbeeld van een index waarvan de herbalanceringsstrategie moeilijk te voorspellen is, nemen we de S&P 500. In de meeste andere naar kapitalisatie gewogen indices is het relatief eenvoudig te voorspellen welke aandelen binnenkomen en welke verdwijnen. Maar hoewel de S&P 500 voor de betrokken aandelen naar kapitalisatie is gewogen, is het selectiebeleid niet alleen gebaseerd op de bedrijfsgrootte. De componenten worden gekozen door het S&P Index Committee op basis van marktomvang, liquiditeit en sectorvertegenwoordiging.

IU.eu: En welke indices verwacht u het komende jaar de grootste kansen te bieden?

Nunan: De MSCI World, vanwege het enorme aantal aandelen dat wel en niet wordt opgenomen, en de Russell 3000, om dezelfde reden. Dat gezegd hebbende is de Amerikaanse markt een stuk transparanter en daar is de markt efficiënter, waardoor de kansen in absolute termen waarschijnlijk kleiner zijn.

Dat gezegd hebbende, is het moeilijker om jezelf in te dekken als het om een ​​index als de MSCI World gaat, omdat er bijvoorbeeld geen gerelateerd futurescontract is. Maar er zijn duidelijke inefficiënties en doorgaans voldoende liquiditeit om transacties mogelijk te maken.

Om dezelfde redenen – inefficiëntie, minder transparantie – bieden ook Aziatische en opkomende markten steeds meer kansen.

IU.eu: Hoe zit het met indices die zijn samengesteld op basis van andere criteria dan kapitalisatieweging? Kunt u profiteren van de herbalancering van modelgestuurde benchmarks, zoals bijvoorbeeld de fundamentele indices van RAFI?

Nunan: In theorie zou dat waarschijnlijk wel kunnen. We hanteren onze eigen versies van fundamentele indices, dus we hebben waarschijnlijk een redelijk idee van wat bedrijven als RAFI of GWA doen met hun eigen benchmarks.

In de praktijk kijken we naar de omvang van de kans – met andere woorden hoeveel geld er wordt beheerd ten opzichte van de relevante passieve benchmark. Hoe meer geld de index volgt, hoe groter de kansen die zich waarschijnlijk zullen voordoen.

En in feite zijn er zoveel gemakkelijk toegankelijke alfa-zakjes beschikbaar die we kunnen exploiteren in breder gebruikte indices, dat we nog niet de behoefte hebben gevoeld om naar enkele van de meer esoterische indices te kijken.

IU.eu: Uw fonds neemt zowel long- als shortposities in aandelen die betrokken zijn bij indexherbalanceringen. Wat is de scheiding tussen de twee?

Nunan: Over het algemeen hebben we meer vertrouwen in transacties waarbij aandelen in een index terechtkomen dan in transacties waarbij aandelen de index verlaten.

We hebben dus een inherente voorkeur voor longposities. Dat gezegd hebbende, dekken we alle nettoposities, zowel long als short, af met een markthedge, omdat we ernaar streven markt- of bètaneutraal te zijn.

Auteur
  • Lucas Handt

    Luke Handt is een doorgewinterde cryptocurrency-investeerder en -adviseur met meer dan 7 jaar ervaring in de blockchain- en digitale activaruimte. Zijn passie voor crypto begon begin 2010 toen hij computerwetenschappen en economie studeerde aan Stanford University.

    Sinds 2016 is Luke een actieve handelaar in cryptocurrency, waarbij hij strategisch investeert in zowel grote munten als opkomende altcoins. Hij heeft kennis van geavanceerde crypto-handelsstrategieën, marktanalyses en de nuances van blockchain-protocollen.

    Naast het beheren van zijn eigen cryptoportfolio, deelt Luke zijn expertise met anderen als cryptoschrijver en analist voor toonaangevende financiële publicaties. Hij vindt het leuk om detailhandelaren voor te lichten over digitale activa en is een veelgevraagde stem op fintech-conferenties over de hele wereld.

    Als hij niet gebonden is aan prijsgrafieken of onderzoek doet naar veelbelovende nieuwe projecten, houdt Luke van surfen, reizen en goede wijn. Hij woont momenteel in Newport Beach, Californië, waar hij de cryptomarkten op de voet blijft volgen en contact onderhoudt met andere marktleiders.