Nationaal Bitcoin Congres

Laatst bijgewerkt: 13 mei 2021

Het Nationaal Bitcoin Congres is in het leven geroepen en speciaal samengesteld om de voorhoede van het Nederlandse bedrijfsleven en (semi)overheidsinstellingen in dag bij te praten over Bitcoin technologie. Top sprekers delen hun kennis en visie over de nieuwste ontwikkelingen en de impact die Bitcoin heeft op business en samenleving, nu en in de toekomst. Het congres brengt de traditionele spelers samen met vernieuwers, innovators en disruptors en biedt een constructief kritische blik op Bitcoin, “crypto valuta” en de Blockchain als nieuwe technologie met concrete handvatten voor zowel strategische als praktische discussies over innovatie van dienstverlening en producten in de financiële en overheidsector.
Op 24 juni vindt het tweede Nationaal Bitcoin Congres plaats met ING als hosting partner. Bij het eerste congres in 2014 lag de focus nog op de munt Bitcoin en het betaalsysteem, de eindeloze speculaties en de basis vraag wat je ermee moet of kunt doen. Dit jaar ligt de focus op de Blockchain, de onderliggende technologie.
Met de komst van crypto currencies als Bitcoin kan iedereen ter wereld met elkaar handelen zonder betrokkenheid van traditionele derde partijen zoals banken, notarissen, accountants en overheden. Handel is een fundamentele pijler van de economie en samenleving. Traditionele vertrouwde partijen spelen daarin een cruciale rol. De technologie achter Bitcoin die dit mogelijk maakt, de Blockchain, zorgt ervoor dat de essentiële functies van de “vertrouwde derde partij”, ook wel “trusted third party” genoemd, volledig geautomatiseerd zijn via het internet. Hiermee zijn deze zo vrij beschikbaar, toegankelijk en programmeerbaar als het internet zelf. Volgens De Bank of Engeland is Bitcoin technologie net zo relevant en revolutionair als de komst van het internet.
Brunon Bartkiewicz, ING Bank’s Chief Innovation Officer: “For ING, innovation is at the core of our DNA and embedded in our strategy. The exploration of the innovative potential of Block chain technology for our clients and our services comes natural for us. Block chain technology is an exciting part of the evolution in banking on the back of technological progress and possibly very suitable for improvements in our client and service delivery across the bank.”
Ook dit jaar is er weer een livestream beschikbaar. Deze wordt mogelijk gemaakt door KPMG.
Koert Oosterhof, Partner bij KPMG:“De transformatie van de financiële sector is in gang gezet. De uitdaging voor financiële instellingen is om nieuwe ontwikkelingen vroegtijdig te herkennen, te anticiperen op nieuwe trends en de organisatie wendbaar te houden binnen het veranderende landschap. In dit speelveld vervullen fintech startups een steeds belangrijkere rol. Zij vormen een grote bron van creativiteit, inspiratie, waardecreatie en daarmee innovatie. En innoverend vermogen is een belangrijke waarborg voor de continuïteit en concurrentiekracht van ondernemingen. Het is onze overtuiging dat fintech startups en traditionele spelers binnen de financiële sector heel veel voor elkaar kunnen betekenen. Op het gebied van creativiteit en innoverend vermogen, maar ook bij marktintroductie, productontwikkeling en schaalvergroting. De potentie van samenwerking tussen beide partijen is groot. KPMG ziet voor zichzelf een rol weggelegd om beide werelden dichter bij elkaar te brengen.”

Author
  • Luke Handt

    Luke Handt is a seasoned cryptocurrency investor and advisor with over 7 years of experience in the blockchain and digital asset space. His passion for crypto began while studying computer science and economics at Stanford University in the early 2010s.

    Since 2016, Luke has been an active cryptocurrency trader, strategically investing in major coins as well as up-and-coming altcoins. He is knowledgeable about advanced crypto trading strategies, market analysis, and the nuances of blockchain protocols.

    In addition to managing his own crypto portfolio, Luke shares his expertise with others as a crypto writer and analyst for leading finance publications. He enjoys educating retail traders about digital assets and is a sought-after voice at fintech conferences worldwide.

    When he's not glued to price charts or researching promising new projects, Luke enjoys surfing, travel, and fine wine. He currently resides in Newport Beach, California where he continues to follow crypto markets closely and connect with other industry leaders.

Plaats een reactie

error: Alert: Content is protected !!