Toenemende Vraag naar Crypto-Training bij Politie in de VS

Laatst bijgewerkt: 22 december 2023

Een recent onderzoek uitgevoerd door TRM Labs werpt licht op een opvallende stijging in de vraag naar crypto-trainingen onder wetshandhavers, met name bij de politie in de Verenigde Staten. De bevindingen tonen aan dat hoewel 90% van de respondenten beweert dat hun organisaties crypto-training aanbieden, maar liefst 99% van mening is dat deze trainingen uitgebreid moeten worden. Dit wijst duidelijk op de groeiende noodzaak voor actie in dit domein.

Huidige Staat van Voorbereiding

Het onderzoek richtte zich voornamelijk op wetshandhavingsinstanties in de Verenigde Staten, met 93% van de respondenten afkomstig van federale agentschappen. Opmerkelijk is dat 40% van de politie-onderzoeken momenteel betrekking heeft op cryptocurrencies, en men verwacht dat dit cijfer tegen 2027 zal stijgen naar 51%. Ondanks deze toenemende relevantie voelt het overgrote deel van de wetshandhavers zich niet adequaat voorbereid op de toekomstige uitdagingen die de crypto-wereld met zich meebrengt.

Gebruik van Technologie in Onderzoeken

Interessant genoeg maakt meer dan 50% van de federale agentschappen momenteel gebruik van blockchain-analysetools, terwijl slechts 11% van de staatsagentschappen dit doet. Een alarmerend feit is dat 61% van de ondervraagden aangeeft niet over geavanceerde technologie te beschikken om effectief om te gaan met criminele dreigingen gerelateerd aan crypto.

Prioriteiten en Investeringen

Hoewel ongeveer 80% van de deelnemers blockchain-analyse beschouwt als een ‘kritieke’ of ‘hoge’ prioriteit, benadrukt het rapport van TRM Labs dat Amerikaanse politie-instanties hun plannen om personeel op te leiden in crypto nog niet volledig hebben geïmplementeerd. Een gebrek aan onderzoekers, expertise en financiering wordt door meer dan de helft van de ondervraagden genoemd als de voornaamste obstakels.

Daling in Crypto-Hacks in 2023

TRM Labs publiceerde eerder een rapport over het aantal crypto-hacks in 2023, waaruit bleek dat criminelen ongeveer $1,7 miljard aan crypto hebben gestolen, minder dan de helft van het bedrag in het voorgaande jaar. Ondanks deze afname waarschuwt het rapport voor het behoud van waakzaamheid, vooral gezien de verwachte groei van het gebruik van crypto wereldwijd.

Conclusie

Het recente onderzoek van TRM Labs wijst op een groeiende erkenning van de noodzaak voor crypto-trainingen bij wetshandhavingsinstanties. Hoewel de politie in de VS stappen zet, benadrukt het rapport dat er nog veel werk aan de winkel is. Het is echter bemoedigend om te zien dat er een breed draagvlak is voor het aanpakken van deze uitdagingen en dat er positieve ontwikkelingen op komst zijn.

Het groeiende bewustzijn van de noodzaak voor crypto-trainingen binnen wetshandhavingsinstanties biedt ook kansen voor investeerders die geïnteresseerd zijn in de dynamische wereld van cryptocurrencies. Terwijl de politie in de Verenigde Staten zich inzet voor het bijbenen van de crypto-ontwikkelingen, kunnen beleggers profiteren van deze evoluerende markt. Platforms zoals Crypto Revolt en Immediate Edge bieden een scala aan mogelijkheden om te investeren in crypto-assets, waardoor beleggers kunnen profiteren van de toenemende relevantie van cryptocurrencies in zowel de handhaving van wetten als in de bredere financiële wereld.

Author
  • Dyon Heddes

    Een journalist, met ervaring in webjournalistiek en marketing. Dyon Heddes heeft een masterdiploma in financiën en schrijft graag over cryptocurrencies en fintech. Dyon's werk is gepubliceerd op een aantal cryptocurrency publicaties.

error: Alert: Content is protected !!