Verenigde Naties maken zich zorgen over crypto en tonen percentages

Laatst bijgewerkt: 11 augustus 2022

Een nieuw rapport van de Verenigde Naties geeft een interessant inzicht in de huidige cryptomarkt. De VN publiceerden dit omdat de organisatie zich zorgen maakt over het gebrek aan regulering, want dat is in veel landen nog niet het geval. Dit terwijl crypto overal ingang vindt.

Crypto is een risico

De Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) heeft een nieuw beleidsdocument over crypto uitgebracht. Het laat zien dat er in bijna elk land crypto investeerders zijn. Volgens het onderzoek is dat vooral te danken aan de corona-crisis, een tijd waarin veel mensen hun weg naar crypto vonden.

‘Het wereldwijde gebruik van cryptocurrencies nam exponentieel toe tijdens de coronavirus
(COVID-19) pandemie. Zulke particuliere digitale valuta’s zijn vooral wijdverbreid in ontwikkelingslanden, wat aanzienlijke risico’s en kosten met zich meebrengt voor
de nationale monetaire soevereiniteit, de beleidsruimte en de macro-economische stabiliteit.

Weleens van crypto-valuta gehoord?

Het is dus niet altijd een goede zaak, zegt de VN. “Als er geen controle over wordt uitgeoefend, kunnen cryptocurrencies een wijdverbreid betaalmiddel worden en zelfs officieus binnenlandse valuta vervangen (een proces dat cryptoïsering wordt genoemd), wat de monetaire soevereiniteit van landen in gevaar kan brengen,” zegt het rapport.

Landen als El Salvador en de Centraal Afrikaanse Republiek zijn dus voorbeelden van deze cryptoïsering. Beide landen hebben in de afgelopen 12 maanden bitcoin als wettig betaalmiddel ingevoerd.

Hoe moet het gedaan worden?

De VN geeft in dit rapport allerlei tips om de risico’s van crypto te verkleinen. Het bevat aanbevelingen zoals het belasten van crypto en het verbieden van advertenties op sociale media.

Nieuwsplatform Finbold noemt India, waar 7,3% van de bevolking in crypto belegt, een land dat een ‘voortrekkersrol speelt in de wereldwijde regulering van cryptocurrency’. Hier ‘reguleren’ ze crypto door er belasting op te heffen met 30% winstbelasting en 1% belasting op elke transactie. Of dit goed uitpakt is een andere zaak.

Als de Indiase regering crypto wil onderdrukken, zal ze daar zeker in slagen. Het handelsvolume in India daalde drastisch na de invoering van de 30% belasting. In het ergste geval werd een daling van 55% geregistreerd.

Procentages in andere landen

De studie belicht ook hoeveel andere landen in crypto investeren. UNCTAD heeft dit in een grafiek weergegeven, waar Oekraïne, waarschijnlijk vanwege de oorlog, bovenaan staat met 12.7%.

De landen met de hoogste percentages zijn Oekraïne, Rusland met 11,9%, Venezuela (10,3%), Singapore (9,4%), Kenia (8,5%) en de VS (8,3%).

Nederland is in deze beleidsnota niet te vinden. Dat is opvallend, want er zijn meer studies verschenen waaruit blijkt dat in Nederland minstens meer dan 3,4% van de inwoners in crypto investeert. In deze studie is 3,4% nog genoeg om bij de top 20 crypto-economieën te horen.

Author
  • Florian Feidenfelder

    Florian Feidenfelder is a seasoned cryptocurrency trader and technical analyst with over 10 years of hands-on experience analyzing and investing in digital asset markets. After obtaining his bachelor's degree in Finance from the London School of Economics, he worked for major investment banks like JP Morgan, helping build trading systems and risk models for blockchain assets.

    Florian later founded Crypto Insights, a leading research firm providing actionable intelligence on crypto investments to hedge funds and family offices worldwide. He is the author of the bestseller "Mastering Bitcoin Trading" and has been featured in prominent publications like the Wall Street Journal, Bloomberg, and Barron's for his insights on blockchain technologies.

    With extensive knowledge spanning the early days of Bitcoin to today's explosive DeFi landscape, Florian lends his real-world expertise to guide both new entrants and seasoned professionals in capitalizing on the wealth-creating potential of crypto trading while effectively managing its inherent volatility risks.

error: Alert: Content is protected !!