Visa’s Crypto Betaalkaarten Faciliteren Miljarden aan Transacties

Laatst bijgewerkt: 6 oktober 2023

De wereld van financiën ondergaat ingrijpende veranderingen dankzij de opkomst van blockchain-technologie, en in het hart van deze revolutie speelt Visa een cruciale rol. Tijdens de Blockchain Economy Dubai Summit benadrukte Akshay Chopra, de vicepresident van Visa, de belangrijke functie van Visa crypto-betaalkaarten in het verbinden van traditionele financiële systemen met cryptocurrencies. In dit artikel duiken we dieper in op hoe Visa’s crypto-betaalkaarten al miljarden aan transacties hebben gefaciliteerd.

Visa’s Toewijding aan Cryptocurrency

In 2021 sloot Visa strategische partnerschappen met 75 van ‘s werelds grootste cryptobeurzen om Visa betaalkaarten uit te geven. Deze gedurfde zet legde de basis voor een snelgroeiend netwerk van ongeveer 80 miljoen handelaren wereldwijd die Visa-betalingen accepteren. De impact van dit initiatief was onmiskenbaar, en Chopra onthulde dat het al meer dan $3 miljard aan betalingsvolume heeft mogelijk gemaakt.

Een Brug tussen Traditioneel en Crypto

Een van de grootste uitdagingen voor de financiële sector is het efficiënt afhandelen van transacties tussen verschillende financiële instellingen. Chopra benadrukte dat bestaande betalingssystemen zoals SWIFT nog steeds aanzienlijke beperkingen met zich meebrengen. Het SWIFT-systeem kent bijvoorbeeld beperkingen qua beschikbaarheid, wat een aanzienlijke hindernis vormt voor internationale handel. Volgens Chopra kunnen op blockchain gebaseerde innovaties hier een oplossing bieden.

“Banken hebben miljarden dollars aan transacties met elkaar, maar aan het einde van de dag is er een afsluitingstijd waarop internationale handel gewoon niet mogelijk is. Dit is een groot obstakel, en het is ook kostbaar en inefficiënt.”

Uitdagingen van Crypto-regelgeving

Hoewel de adoptie van cryptocurrencies wereldwijd groeit, blijft regelgeving een struikelblok voor traditionele financiële instellingen. Chopra erkent echter de vooruitstrevende aanpak van bepaalde rechtsgebieden, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, waarbij de industrie betrokken wordt bij het vormgeven van de regelgeving.

“Toen ze regelgevingskaders opstelden, nodigden ze de industrie uit om te praten over wat het nodig heeft, maar ook hoe de toekomst er over een paar jaar uit zou kunnen zien, zodat de regelgeving ruim op tijd wordt ontwikkeld.”

Conclusie

Visa blijft een voortrekkersrol spelen in de evolutie van crypto-betalingen, en de impact van Visa crypto-betaalkaarten is alomtegenwoordig. Met miljarden dollars aan transacties gefaciliteerd in slechts twee jaar, wordt de toekomst van financiën steeds meer gevormd door de brug die Visa heeft gebouwd tussen de traditionele financiële wereld en de spannende wereld van cryptocurrencies. De sector blijft echter uitdagingen tegenkomen, met name op het gebied van regelgeving, maar met vooruitstrevende benaderingen en innovatie zet Visa stappen in de richting van een nieuwe financiële revolutie.

Visa’s leidende rol in de crypto-betalingsrevolutie wekt niet alleen interesse op in de financiële wereld, maar ook onder investeerders die op zoek zijn naar kansen in deze snel veranderende markt. Met Visa’s indrukwekkende staat van dienst, waarbij miljarden dollars aan transacties zijn gefaciliteerd, begint de convergentie tussen traditionele en cryptofinanciën steeds meer de aandacht te trekken van investeerders. Hoewel regelgevingskwesties nog steeds een rol spelen, blijft Visa vooruitstrevend in haar aanpak, wat het voor investeerders des te interessanter maakt om de ontwikkelingen in de gaten te houden op platforms zoals Bitcoin Prime en PrimeBit Profit.

Author
  • Gerwin Ossel

    Gerwin is een schrijver in de crypto niche op verschillende gereputeerde websites. Hij houdt ervan om complexe onderwerpen met betrekking tot fin-tech, aandelenmarkt en accountancy te ontleden zodat ze gelezen kunnen worden door een breder publiek.

error: Alert: Content is protected !!