Porady inwestycyjne dotyczące ETF-ów i kryptowalut

IndexUniverse.eu to publikacja skupiająca się na indeksach finansowych, kryptowalutach, funduszach indeksowych, funduszach typu ETF (exchange-traded funds) i inwestowaniu z wykorzystaniem strategii opartych na indeksach. Nasze wiadomości, komentarze i artykuły są skierowane do europejskiej publiczności. Naszym celem jest edukacja, prowokowanie do myślenia i rygorystyczna niezależność w naszym spojrzeniu.

IndexUniverse.eu wydaje również Journal of Indexes Europe, dwumiesięcznik drukowany poświęcony najnowszym trendom w indeksowaniu finansowym.

Co roku organizujemy wiodące w Europie konferencje na temat funduszy ETF i indeksowania, a także regularne, pogłębione webinaria na tematy związane z ETF-ami i indeksami.

Nasze ostatnie posty:

error: Alert: Content is protected !!