Bitcoin-priset kan stiga kraftigt vid ytterligare antagande, säger PlanB

Senast uppdaterad: 2 mars 2023

Om du frågar den nederländska analytikern PlanB är utsikterna nästan alltid optimistiska för bitcoinpriset. Återigen delade han på Twitter en “analys” där han spekulerar i en framtida prisexplosion för bitcoin. Han baserar analysen på bitcoins adoptionsgrad och den prisutveckling som följt den tidigare.

Prisexplosion på gång?

I sitt inlägg skriver PlanB om språnget i bitcoinpriset från praktiskt taget noll till 20 000 dollar på grund av en adoptionsfrekvens på 1 procent. Det innebär att PlanB har en uppfattning om att det för närvarande “bara” är 1 procent av världens befolkning som har bitcoin.

För övrigt förblir adoption alltid ett vagt begrepp eftersom man kan färga det på många olika sätt. Har någon som äger bitcoin för 50 dollar adopterat den digitala valutan? Personligen skulle jag säga nej. I den meningen är det svårt att uttrycka adoption i procent.

Hur som helst, enligt PlanB finns det för närvarande 1 procent adoption och det fick priset att stiga till 20 000 dollar. I sitt inlägg spekulerar han sedan om den prisexplosion som bitcoin kommer att uppleva om adoptionen ökar från 1 till 50 procent.

Vi kan inte heller svara på detta, men chansen är stor att aktiekursen kommer att vara många gånger högre om bitcoin verkligen lyckas nå en adoptionsgrad på 50 procent. Den stora frågan är främst om bitcoin har vad som krävs för att klara detta på lång sikt.

Antagandet

Tidigare i veckan publicerade PlanB också om bitcoins adoptionsgrad. Analytikern gjorde det förstås med ett diagram konstruerat helt i sin egen stil. I kommentaren som åtföljer diagrammet säger PlanB att han särskilt ser fram emot den vertikala perioden av den så kallade S-kurvan, som bör äga rum under nästa halveringsperiod från 2024 till 2028.

https://twitter.com/100trillionUSD/status/1630609627137163274

För övrigt är tidpunkten för den vertikala delen av S-kurvan en uppskattning av PlanB, baserad på ganska enkla beräkningar med tidigare uppgifter. Så det återstår att se om vi verkligen kommer att se den vertikala antagandet av bitcoin under den perioden.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!