EU vill ha en ny tillsynsmyndighet för bitcoin och kryptovalutor

Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

EU är på väg att inrätta en helt ny tillsynsmyndighet för att få bättre grepp om kryptovalutor och dess industri. Denna tillsynsmyndighet kommer att vara ansvarig för hela unionen.

En del av bekämpningen av penningtvätt

Regulatorn, som ännu inte har utsetts, måste falla under AML, en förkortning för antipenningtvätt. Detta är ett brett paket av EU:s politik mot penningtvätt. AML omfattar även paketet om marknader för kryptotillgångar och den kontroversiella förordningen om överföring av medel.

I juli förra året delade Europeiska kommissionen ett förslag till det sjätte direktivet om penningtvätt och finansiering av penningtvätt, eller AMLD6. Europeiska rådet utfärdade sin version i juni. Efter sommaruppehållet i augusti är det Europaparlamentets tur. Efter godkännandet måste de tre EU-organen förhandla om det faktiska genomförandet.

Avtal om andan i lagstiftningen om kryptovalutor

De tre organen verkar vara överens om vilken riktning den nya lagstiftningen ska ha, nämligen att minska penningtvätt genom direkt tillsyn av kryptoföretag i EU.

Europaparlamentet har faktiskt alltid varit det mest aggressiva av de tre organen när det gäller att reglera kryptovalutor. Det är därför osannolikt att parlamentet kommer att motsätta sig skapandet av en ny kryptoregulator.

Kryptoföretag blir leverantörer av finansiella tjänster

Regulatorn, även kallad “Anti-Money Laundering Authority” eller “AMLA”, kommer åtminstone att kontrollera “riskfyllda” kryptoföretag direkt som leverantörer av finansiella tjänster. Åtminstone är det vad kommissionens och rådets inlämnade versioner säger.

“Tillsyn på EU-nivå bestående av en nav- och ekmodell – dvs. tillsynsmyndighet på EU-nivå som är behörig för direkt tillsyn av vissa finansiella institut (FI), indirekt tillsyn/samordning av övriga FI och en samordnande roll för tillsyn av den icke-finansiella sektorn som ett första steg.”

Från medlemsstaterna till Europa

En gränsöverskridande tillsynsmyndighet förändrar mycket av den nuvarande situationen. I tidigare AML-direktiv från 2015 och 2018 fastställs standarder för att medlemsstaterna ska samla in och tillgängliggöra uppgifter, t.ex. information om nyttjanderättsligt ägande av företag.

Tänk till exempel på hur Nederländerna kräver att alla kryptoföretag ska ha en (betald) registrering hos De Nederlandsche Bank. För att komma in i detta register måste företagen följa en särskild uppsättning regler, som endast gäller för kryptoföretag som vill erbjuda sina varor i Nederländerna (detta gäller alltså även internationella företag som Binance).

Andra länder har andra regler, så kryptoföretag måste göra en separat ansökan i varje EU-land.

Bra för europeiska kryptoföretag

De olika kryptoföretagens juridiska avdelningar jobbar övertid på grund av fragmenteringen, åtminstone om de vill göra affärer i andra europeiska länder.

I det avseendet verkar det bättre för kryptobranschen att det kommer att finnas en tillsynsmyndighet i Europa, i stället för att varje land har sin egen tillsynsmyndighet. Om det är bra eller dåligt beror också på vilka krav och kostnader som ställs.

I AMLD5 anges att medlemsstaterna bör behandla kryptobörser som finansiella institut. Men det genomförandet lämnades till medlemsstaterna. Vissa länder tolkade dessa regler annorlunda än andra. Nederländerna var som alltid klassens duktiga pojke och genomförde snabbt registreringen hos DNB.

Vänliga förhandlingar

Det är ännu inte 100 procent klart när den nya europeiska tillsynsmyndigheten kan börja. Detta beror på förhandlingarna mellan Europaparlamentet och de efterföljande trilogerna som kommissionen är inblandad i. Genomförandet av förordningen, inklusive bemanningen av tillsynsorganet, kommer att ta flera år. Men det verkar inte råda något tvivel om att en sådan tillsynsmyndighet kommer att komma ändå.

Author
  • Florian Feidenfelder

    Florian Feidenfelder is a seasoned cryptocurrency trader and technical analyst with over 10 years of hands-on experience analyzing and investing in digital asset markets. After obtaining his bachelor's degree in Finance from the London School of Economics, he worked for major investment banks like JP Morgan, helping build trading systems and risk models for blockchain assets.

    Florian later founded Crypto Insights, a leading research firm providing actionable intelligence on crypto investments to hedge funds and family offices worldwide. He is the author of the bestseller "Mastering Bitcoin Trading" and has been featured in prominent publications like the Wall Street Journal, Bloomberg, and Barron's for his insights on blockchain technologies.

    With extensive knowledge spanning the early days of Bitcoin to today's explosive DeFi landscape, Florian lends his real-world expertise to guide both new entrants and seasoned professionals in capitalizing on the wealth-creating potential of crypto trading while effectively managing its inherent volatility risks.

error: Alert: Content is protected !!