Europeiska kommissionen skickar MiCA till parlamentet

Senast uppdaterad: 6 oktober 2022

I Europa är man upptagen med att arbeta med nya regler för bitcoin och särskilt för branschen kring bitcoin. Den så kallade europeiska förordningen om kryptotillgångar (MiCA) har nu skickats till Europaparlamentet.

Europeiska kommissionen har alltså skickat lagförslaget vidare till nästa styrande organ. Men det betyder inte att allt nu är fixat. Man kan förvänta sig att vissa justeringar fortfarande måste göras.

Och det är inte förvånande. Eftersom MiCA är en plan för att göra alla 27 EU-medlemsstater lika när det gäller kryptoregler.

Förslaget dök först upp i september 2020. Målet är tydligt: det ska finnas ett rättsligt ramverk för bitcoin och framför allt för branschen. Detta ska sedan ske senast 2024.

Ett citat direkt från förordningen: “Det är viktigt att se till att [Europeiska] unionens lagstiftning om finansiella tjänster är anpassad för den digitala tidsåldern och bidrar till en framtidsorienterad ekonomi som fungerar för människor, bland annat genom att möjliggöra användningen av innovativ teknik”, enligt den senaste MiCA-texten. “Avsaknaden av ett allmänt unionsramverk för kryptotillgångar kan leda till bristande förtroende hos användarna för dessa tillgångar, vilket i hög grad skulle kunna hindra utvecklingen av en marknad för dessa tillgångar.”

Det verkar vara en tidsfråga innan MiCA är på plats. Och hur det sedan utspelar sig härnäst. Denna plan är den första i sitt slag. Reglerna kommer även i fortsättningen att variera (något) från ett europeiskt land till ett annat, men många frågor kommer att avgöras på europeisk nivå.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!