Lagförslaget ska fånga argentinska Bitcoin-pengatvättare

Senast uppdaterad: 11 januari 2023

Ett nytt lagförslag i Argentina ska börja spåra upp penningtvättare. Finansminister Sergio Massa vill att folk ska deklarera var de förvarar sina bitcoin.

De nya reglerna ska därför göra det lättare för myndigheterna att spåra upp penningtvättare. Deklarationen är en redogörelse som beskriver exakt var dina bitcoin ligger. En separat begäran, eftersom man kan undra om penningtvättare gör detta snyggt då. De hoppas ändå att de ska fånga upp mer skatt med detta.

Argentinare som “frivilligt” ger upp sina innehav betalar endast 2,5 % vinstskatt på sina bitcoininnehav. Detta gäller personer som gör det inom 90 dagar innan lagen slutligen träder i kraft. Satsen stiger till 15 % (!) vinstskatt. Detta är standard i landet, men gällde ännu inte för kryptoinnehav.

I Nederländerna är du också skyldig att betala skatt på dina bitcoin. Vilka regler måste du följa? För de flesta människor hamnar deras bitcoin – och kryptotillgångar – i ruta 3. Över vissa gränser måste du då i sin tur betala en procentandel av detta. Varje land har sina egna skatteregler kring användningen av BTC.

Argentina är det land som har det största lånet hos Internationella valutafonden (IMF), en kredit på hela 50 miljarder dollar. Förutom att vara världsmästare i fotboll är landet också ett land med många finansiella problem. Inte för inte dyker det upp politiker där också, som använder penningsystemet som kampanjplattform.

Ett exempel är Javier Gerardo Milei. För närvarande aktiv som politiker från Buenos Aires. Milei kallar sig själv för “anarkokapitalist” och han vill förändra hur Argentina hanterar pengar.

I en intervju fick Milei frågan om han tror att det är möjligt att diskutera bitcoin som betalningsmedel i Argentina. Han svarade med ett kvickt svar:

“Kärnproblemet som folk först måste förstå är att centralbanken är en bluff. Den är en mekanism genom vilken politikerna lurar det goda folket med inflationsbeskattning.”

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!