Marco Falke, som underhåller Bitcoin Core, slutar efter mer än 10 år

Senast uppdaterad: 22 februari 2023

Marco Falke slutar som bitcoin core maintainer. Utvecklaren har aktivt bidragit till utvecklingen av bitcoin och protokollet sedan 2012.

Falke anger ingen specifik anledning. Han anger dock att det är ett svårt beslut att sluta på Twitter: “Jag fortsätter att brinna för öppen källkod och bitcoin. Jag ser positivt på framtiden.” I den framtiden passar dock inte längre en offentlig roll för honom.

En underhållare av Bitcoin Core ansvarar inte för bitcoin. Han spelar dock en viktig roll för hur bitcoin för närvarande byggs upp. I praktiken kan en utvecklare föreslå alla möjliga uppdateringar och koder, men nätverket måste plocka upp dem. Falke har flest “commits” på GitHub till bitcoin.

När någon gör ändringar (även kallade “commits”) i källkoden skapar han eller hon en så kallad “branch”, som är en avknoppning från huvudgrenen av koden. För att dessa ändringar ska kunna införlivas i huvudgrenen måste de sammanfogas, eller “merged”, med huvudgrenen. Detta görs via en sammanslagningsbegäran,

Falke fick finansiellt stöd från Okcoin och Paradigm. Falke är en av de viktigaste Bitcoin-utvecklarna som bidrog till utvecklingen av Bitcoin Core-programvaran, som utgör grunden för Bitcoin-nätverket.

I och med avgången finns det bara fyra “officiella” Bitcoin Core-underhållare kvar. Det är inte en officiell position inom ett företag eller en organisation, men de är viktiga faktorer för hur Bitcoin nu fungerar och byggs ut.

Att utveckla öppen programvara är inte utan risk. Så sent som förra året åkte en Ethereum-utvecklare fast i Amsterdam. Han arbetade på ett mixverktyg för att ge transaktioner mer integritet. Alexey Pertsev sitter fortfarande i fängelse.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!