PlanB: “Världen är inte redo för nästa halvering av bitcoin”

Senast uppdaterad: 15 februari 2023

Nästa halvering av bitcoin närmar sig försiktigt. För tillfället är denna historiskt betydelsefulla händelse planerad till den 18 mars 2024, även om det naturligtvis fortfarande är beroende av hur snabbt gruvarbetarna lyckas producera nya block. Vid den tidpunkten kommer blockbelöningen för gruvarbetare att halveras från 6,25 till 3,125 bitcoin per block.

Världen är inte redo

Den nederländska analytikern PlanB framstod som “Mister Halving” efter att ha publicerat sin Stock-to-Flow modell under 2019, eftersom i princip hela hans modell kretsar kring halvering. Det är inte förvånande att analytikern ser enormt mycket fram emot nästa halvering och har stora förväntningar på den.

“Halveringen handlar inte så mycket om krympande utbud och belöning för gruvarbetare, utan mer om ökad knapphet på bitcoin i investerarnas ögon. Halveringen 2024 kommer att uppgradera knappheten till ett Stock-to-Flow-förhållande på 110…. världen är inte redo för en S2F110-tillgång”, säger en optimistisk PlanB.

Med detta indikerar analytikern att han förväntar sig ytterligare en tjurmarknad runt halva tiden, annars skulle han ha valt en annan formulering. I slutändan får vi alla se. Naturligtvis är bitcoins tidigare prestationer efter halveringar allt annat än en garanti för framtiden.

Halving 2024 inte inprisat

För att hedra sitt tidigare diskuterade inlägg organiserade PlanB också en omröstning om bitcoinhalveringen 2024. Enligt en stor majoritet av mer än 24 800 röstande är den kommande halveringen ännu inte inprisad. 58,8 procent av väljarna angav att de förväntar sig att priset kommer att stiga efter halveringen.

Knappt 11 procent säger att halveringen redan är inräknad i priset och 30,1 procent säger att de inte vet och vill se resultaten. I princip gör detta att 84 procent av de väljare som har en åsikt säger att priset kommer att stiga. På grundval av detta drar PlanB slutsatsen: “Halveringen 2024 är inte inprisad och kommer att pumpa aktiekursen”.

Det är trevligt att se att PlanB har förblivit så optimistisk, trots att dess stock-to-flow-modell har tappat sin glans lite. Å andra sidan har hans sätt att manifestera sig också något desperat och förenklat, eftersom han spelar ut samma historia varje gång och är extremt bullish.

Author
  • Gabriele Spapperi

    Gabriele Spapperi is a veteran cryptocurrency investor and blockchain technology specialist. He became fascinated with Bitcoin and distributed ledgers while studying computer science at MIT in 2011.

    Since 2013, Gabriele has actively traded major cryptocurrencies and identified early-stage projects to invest in. He contributes articles to leading fintech publications sharing his insights on blockchain technology, crypto markets, and trading strategies.

    With over a decade of experience in the crypto space, Gabriele provides reliable insights and analysis on the latest developments in digital assets and blockchain platforms. When he's not analyzing crypto markets, Gabriele enjoys travel, golf, and fine wine. He currently resides in Austin, Texas.

error: Alert: Content is protected !!